Sales polivalents al Recinte Firal de Menorca

El projecte intentava donar solucions arquitectòniques i funcionals amb una visió global del conjunt per tal de completar la nova concepció de la Fira de Menorca. En aquest sentit es van situar els nous espais al bell mig dels dos pavellons existents garantint un bon servei a banda i banda i aportant exteriorment una nova imatge del conjunt quan s’observen els edificis de l’Avinguda Central del Polígon. Es tractava de completar la façana nord i fer agradables les visuals que es tenien dels edificis des de la via més important del Polígon Industrial de Maó. En aquest lloc, la inexistència d’un tractament complet de les dues façanes dels pavellons històrics i de la seva connexió donava una imatge d’abandonament que era necessari eliminar.

A la façana principal, que mira al sud, s’han sobreposat uns volums de lames que, d’una manera àgil, unifiquen el conjunt i solucionen els greus problemes d’excés de sol en aquesta part de l’edifici.

sales_polivalents_recinte_firal_1

sales_polivalents_recinte_firal_2

sales_polivalents_recinte_firal_3

  • Localització: Maó
  • Any: 2001
  • Superfície: 785
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • Col·laboradors: Robert Brufau, arquitecte, càlcul estructures
  • fotògraf: Lluís Real