Restauració de la Torre de Cala Taulera

El projecte proposa restaurar tot el parament exterior amb gran cura de deixar a la vista els encadenats i restituir les finestres i portes originals amb la idea de recuperar l’aspecte que tenia la torre original. També es preveu refer tot el parapet que conforma la plataforma superior i el paviment de la coberta. Només la porta d’entrada, que és més moderna, es deixa com accés fàcil i es posa en evidència tot utilitzant el ferro com a material de configuració actual.

Es proposa reconstruir el pis intermedi interior, que actualment no existeix, incorporant una escala lleugera que faciliti la pujada a la nova planta. A nivell d’accés, s’insinuen les tres dependències originals, magatzem, polvorí i zona de personal, amb unes divisions que no assoleixen el sostre i permeten la lectura d’un espai únic més aprofitable per activitats.

torre_cala_teulera_1

torre_cala_teulera_2

  • Localització: La Mola. Maó (Menorca)
  • Any: 2010
  • Superfície: 85
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte