Estació d’Investigació de La Mola

La proposta es centra en rehabilitar el conjunt de les tres bateries per tal de convertir-lo en una estació marítimo-terrestre per l’ús de científics de la Universitat de les Illes i altres institucions.

El programa presentat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es basa en transformar l’espai en un lloc on es pugui desenvolupar investigació de caràcter interdisciplinari, que pugui ser una tasca d’investigació sostinguda en el temps i que tingui la capacitat d’allotjar projectes d’investigació de diferent procedència i àmbits.

El programa proposa adequar el mòdul 1 com espai de dormitori i serveis, el mòdul 2 com a zona d’estar, menjador i cuina i el mòdul 3 com a laboratori i espai de feina.

Totes les solucions que es proposen són reversibles en el sentit de que de la mateixa manera que ara es construeixen, en qualsevol moment es podien retirar i deixar els espais en la situació neta que ara estan. Per tant, la intervenció és respectuosa amb el Patrimoni Històric de la Mola.

El projecte vol situar una mena de contenidors de fusta i estructura lleugera metàl·lica dins dels mòduls actuals. Com si obríssim les grans portes i entréssim dins dels espais unes caixes que contenen els usos que volem incorporar en aquest edifici.

BATERIES-vista-conjunt estacio_la_mola_2

estacio_la_mola_3

estacio_la_mola_4

estacio_la_mola

  • Localització: Maó
  • Any: 2009
  • Superfície: 150
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • fotògraf: Carme Gomila