Estació d’autobusos de Maó

A l’hora de definir el lloc d’estacionament dels autobusos dins l’espai de l’Estació s’han considerat les següents premisses:
1)    Estacionament adossat a les mitgeres per tal de respectar el Quarter de l’Esplanada pendent de recuperació.
2)    Donar una solució formal al perímetre de les mitgeres (tan agressives actualment) dels patis dels blocs d’habitatges dels carrers Mª Lluïsa Serra i Avinguda Menorca.
3)    Crear una circulació per a vianants protegida que connecti estacionaments, serveis i connexions amb la ciutat.

Tot açò suposa tenir l’estacionament d’autobusos en dues zones que pivoten a banda i banda de l’edifici de serveis, que es converteix, com explicarem més endavant, amb la fita que atreu la circulació a peu.

La zona de Vasallo es defineix a base de situar 18 aparcaments per autobusos de 11/13 m. de llargària col·locats a 45º respecte a la via de circulació rodada que tindrà una amplada de 7,5 m, a la que s’han d’afegir els 2 m. de voravia que protegirà la façana posterior del Quarter. Aquest aparcament es servirà d’una voravia de 5/7 m d’amplada, coberta amb una marquesina, que serà també l’entrada a peu a l’Estació des del carrer Vasallo.

La zona de J.A. Clavé queda conformada per un aparcament per 9 autobusos de 8/15 m de llargària que també es servirà d’una voravia coberta fins a l’edifici d’oficines i serveis. La proposta defineix així un total de 27 estacionaments per autobusos.

L’edifici de serveis i oficines funciona com un element que connecta les dues parts de l’estació i dona una sortida cap a l’avinguda de Menorca, tot agafant el protagonisme estètic del conjunt i, també, des del carrer posterior amb el bloc d’habitatges que el complementa.

 estacio_autobusos_mao_1

estacio_autobusos_mao_2

estacio_autobusos_mao_3

estacio_autobusos_mao_4

estacio_autobusos_mao_5

estacio_autobusos_mao_6

  • Localització: Maó
  • Any: 2005
  • Superfície: 5803
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • Col·laboradors: Elisabet Quintana, arquitecta
  • fotògraf: Lluís Casals
  • Premis:

    1er Premi al Concurs de l’Estació d’Autobusos de Maó convocat pels Serveis Ferroviaris de Mallorca.