El Dique

En el moment d’iniciar els treballs de projecte, teníem clar que un dels condicionants en l’actuació al local seria el respecte de tots els materials originals que tinguessin un valor arquitectònic clar. Així, varem decidir que els paviments de rajola hidràulica a la planta primera i a l’espai d’entrada juntament amb l’escala de marbre blanc i la barana de fusta treballada a la planta baixa, i les voltes de marès a la planta soterrani, eren elements que incorporaríem en el disseny global de la nova botiga. Combinar la qualitat dels dissenys antics i la proposta de modernitat que volíem que impregnés el nou espai, va ser el repte principal del projecte. En aquesta línia d’intervenció va ser decisiva la col·laboració continuada amb el dissenyador d’interiors Ramon Pujol.

L’actuació es va centrar en dissenyar dos elements que fossin significatius en la concepció del conjunt: l’escala i el mostrador. L’escala havia de jugar un paper important en la definició del nou espai com a element que fes més fàcil i còmodes les comunicacions entre plantes. El mostrador era un objecte imprescindible per estirar l’atenció del públic cap a un interior que contenia els vestits que es volien mostrar.

Després de múltiples estudis i proves, varem creure adequat definir una escala que pogués assolir una certa imatge d’un dic negre, compacte, llis, senzill, varat al fons de la botiga i que ens portava tant cap avall com cap a la planta alta.

El mostrador al carrer com a caixa de vidre que conté una mostra del que hi ha a dins de la botiga, ens va semblar una idea que, d’una banda, ens permetia deixar fluir la llum cap a d’interior i, d’altra, fer que l’entrada a la botiga fos més ampla i agradable. El volum final és un cub que amb un enginyós sistema d’il·luminació superior, permet ressaltar els maniquins i dona amplitud a l’accés.

Finalment, el paviment de les parts noves defineix un nou pla que connecta amb el existent i la subtil definició dels provadors, penjadors, mobles i taules i il·luminació general, ajuden a concretar un espai contemporani que ens mostra una manera diferent d’entendre com pot ser una botiga de roba.

El_Dique_1

El_Dique_2

El_Dique_3

El_Dique_4

El_Dique_5

  • Localització: Maó
  • Any: 2006
  • Superfície: 415
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • Col·laboradors: Ramón Pujol, dissenyador d’interiors
  • fotògraf: Lluís Casals