Casa a Sa Mesquida

La reforma i ampliació d’una casa a Sa Mesquida, la caseta Nereida, és el resultat de la contemplació del lloc amb una mirada que uneix el record del passat amb el futur: la caseta antiga no sols es manté sinó que és l’embrio a partir d’on neixen, en distintes direccions, nous volums que conformen, juntament amb ella, el nou habitatge.

L’arquitectura compleix aquí una doble funció: primerament és respectuosa amb les preexistències (les noves caixes s’allunyen de l’original perquè pugui mantenir el sentit de permanència i el protagonisme que sempre ha tingut dins el nucli de vorera). En segon lloc, les noves formes són voluntàriament actuals i mostren la seva nuesa lligada al primitivisme de les construccions més antigues de sa Mesquida.

Nereida vol testimoniar que l’apropiació moderna del lloc té altres camins enfora de “la teuladeta i la porxada”, que una actuació sobre un edifici existent amb ulls d’avui pot convertir allò que és antic en un nou espai agradable, fàcilment habitable i visualment discret.

casa_sa_mesquida_5

casa_sa_mesquida_3

casa_sa_mesquida_2

casa_sa_mesquida_1

  • Localització: Sa Mesquida, Maó (Menorca)
  • Any: 2000
  • Superfície: 198
  • Co-autors: Domènec Enrich, arquitecte
  • fotògraf: Toni Vidal