Apartaments C/Sant Ciril

Conjunt d’un local i set apartaments concebuts com unitats residencials de mínims, amb un aprofitament extrem del petit solar on s’ubiquen, en el qual s’hi permetia la total ocupació.

L’edifici es va plantejar amb una planta baixa amb un apartament, que compleix amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, i el local. A la part central de la parcel·la s’hi concentren els serveis comuns i les comunicacions en una disposició en forma de T, que permet l’aprofitament complet de tot el perímetre exterior.

A les tres plantes altes s’hi situen dos apartaments per planta, en una orientació llevant-ponent que permet ventilar i tenir vistes a les respectives sales d’estar. El conjunt de dormitori i bany queda situat en una posició que fa possible una certa intimitat.

A l’exterior, la proposta general respon a una imatge d’edifici que s’integri dins de l’entorn immediat sense estridències. L’aspecte exterior assumeix les directrius de l’entorn i respon a una composició inspirada en els volums rotunds de les cases ja construïdes al llarg del carrer de Sant Manuel. S’ha intentat que les obertures quedessin compostes de manera autònoma i fossin atractives per elles mateixes per mor de la seva linealitat. Es proposa utilitzar franges verticals de para-sols com a element generador de buits i plens.

 

 

  • Localització: MAÓ (MENORCA)
  • Any: 2008
  • Superfície: 395
  • Co-autors: DOMÈNEC ENRICH, ARQUITECTE
  • fotògraf: CARME GOMILA