Ampliació IES Joan Ramis i Ramis

L’entrada general al centre dels alumnes, o almanco de gran part d’ells, es produeix pel carrer Font i Vidal, per tant, la ubicació de la porxada en aquest indret pot facilitar l’accés al centre a través d’aquesta gran peça a redossa que connectarà amb altres espais existents. D’altra banda, la situació de l’arxiu en aquesta posició permet que l’entrada al mateix des de l’exterior sigui directe i no hi hagi cap encreuament amb les circulacions de l’Institut. Això dóna una gran flexibilitat d’ús a dit espai. La poca llum que necessita un espai d’aquesta mena el donarem amb algunes obertures altes al nord, obertes cap a la pista. També s’aprofitaria l’alçada d’aquesta planta per situar un petit altell, a la zona que a dalt és el passadís, que resulta molt interessant per guardar determinats llibres i documents que no estaran a l’abast dels alumnes. A sota de l’altell, s’aprofitarà l’espai per situar un petit bany adaptat, un despatx pel conservador o arxiver i un petit magatzem on també i haurà la neteja, així com l’entrada directa des del mateix institut.

Es proposa que l’altra escala dissenyada en aquest projecte, que pot ser només d’emergència segons els enginyers, es col·loqui vora l’entrada amb sortida cap al pati. Pensem que aquesta escala podria ser un element que ajudi a resoldre la façana nova al carrer Font i Vidal. Realitzada amb elements galvanitzats quedaria com un volum lleuger camuflat rere del nou mur de formigó.

Les tres façanes mostren les dues caixes que serien el conjunt d’aules a nord i sud. La pell exterior es defineix amb una textura de forats que connecta amb el que hi ha a cada banda en funció d’un joc propi de composició. A la façana nord, el nou volum repeteix el conjunt de finestres de l’edifici actual amb persianes enrotllables en una composició dins d’una caixa blanca recolzada sobre un sòcol de formigó vist. Al sud, el volum situat sobre la filera de pilars mostra una imatge més actual d’acord amb les obertures allargades i protegides amb un para-sol volat.

La façana al carrer Font i Vidal mostra una composició dels tres testers convertits en façana nova amb un joc compositiu de volumetria atractiva: els dos murs blancs i el de formigó, a diferent alçada i amplada, crearan un joc que farà més lleuger l’edifici i aportarà una nova imatge pel vell edifici.

  • Localització: CARRER FONT I VIDAL, MAÓ (MENORCA)
  • Any: 2019
  • Superfície: 1.828
  • Co-autors: DOMÈNEC ENRICH, ARQUITECTE
  • fotògraf: CARME GOMILA